خشکی واژن کشف اکسیر جوانی از ابتدا آروزی بشر بوده است، شاید اکسیر جوانی کشف نشد ولی با پیشرفت علم و تکنولوژی توانستیم با به کارگیری روش های مختلف جلوی پیری را بگیریم. یکی از مشکلاتی که زنان مسن پس از یائسگی با آن مواجهه می شوند، خشکی واژن است که باعث ایجاد خارش، سوزش...