زگیل تناسلی زگیل تناسلی، توده های خاکستری رنگی هستند که در ناحیه تناسلی چه در خانم ها و چه در آقایان یافت می شوند. زگیل تناسلی، یکی از شایع ترین بیماری های مقاربتی است که توسط ویروسی به نام پاپیلومای انسانی ایجاد می شود. زگیل تناسلی به شدت واگیر دار است و افرادی که از...