تبخال تناسلی حتما تا به امروز هر کدام از شما عزیزان نام تبخال تناسلی را شنیده اید و یا به آن مبتلا شده اید. خیلی از افراد این بیماری را با زگیل تناسلی اشتباه می گیرند، در صورتی که چنین نیست و این بیماری با زگیل تناسلی متفاوت می باشد. تبخال تناسلی یک نوع بیماری عفونی...