عفونت های تناسلی بسیاری از خانم ها از مشکلات مربوط به عفونت های ناحیه تناسلی رنج می برند. این عفونت می تواند در اثر آلودگی با باکتری ها، قارچ ها و ویروس ها ایجاد شود. مواد شیمیایی موجود در برخی صابون ها و شامپوها و یا حتی لباس هایی که در تماس با ناحیه تناسلی هستند، می...